انگلیسی حرفه‌ای A0.1 – سفر به سرزمین حرفه‌ای‌هایی که به انگلیسی خود را معرفی می‌کنند!

تومان900,000

  • از کجا راه می‌افتیم؟ هر جا که هستید
  • کجا قراره بریم؟ سرزمین معرفی‌کردن حرفه‌ای به انگلیسی
  • با کی میریم؟ یگانه مهاجر
  • کی شروع کنیم؟ همین حالا
  • کی برمی‌گردیم؟ مگه قراره برگردیم؟! 😎
  • با چی میریم؟ لبخند
  • چی با خودم بیارم؟ یه دفترچه، یه خودکار، چشم، گوش، زبان و البته قلبتون ❤
  • چقدر طول میکشه؟ ۲۰ ساعت