آلمانی A0.3 – سفر نزد یک خانواده آلمانی

تومان400,000

از کجا راه می‌افتیم؟ هر جا که هستید

کجا قراره بریم؟ سرزمین زبان آلمانی

کی شروع کنیم؟ همین حالا

کی برمی‌گردیم؟ مگه قراره برگردیم؟! 😎

با چی میریم؟ قطار

چی با خودم بیارم؟ یه دفترچه، یه خودکار، چشم، گوش، زبان و البته قلبتون ❤

چقدر طول میکشه؟ ۲۰ ساعت