آلمانی A0.1 – سفر به سرزمین آشنایی با زبان آلمانی

تومان400,000

از کجا راه می‌افتیم؟ هر جا که هستید

کجا قراره بریم؟ سرزمین زبان آلمانی

کی شروع کنیم؟ همین حالا

کی برمی‌گردیم؟ مگه قراره برگردیم؟! 😎

با چی میریم؟ قطار

چی با خودم بیارم؟ یه دفترچه، یه خودکار، چشم، گوش، زبان و البته قلبتون ❤

چقدر طول میکشه؟ ۲۰ ساعت